Naše certifikace

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006, EN1090-1:2009+A1:2011

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 3834-2:2006, EN1090-1:2009+A1:2011

Snížení energetické náročnosti projektu

OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0019450

Snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Lasspektrum s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu Lasspektrum s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie svařovacího stroje v rámci kovovýroby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Posilování konkurenceschopnosti v oblasti digitalizace a automatizace

OP PIK Technologie X. VýzvaČíslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019195

Posilování konkurenceschopnosti společnosti Lasspektrum s.r.o. v oblasti digitalizace a automatizace

Hlavním cílem předloženého projektu je posílení automatizace a digitální transformace společnosti Lasspektrum s.r.o. a zvýšení její konkurenceschopnosti na trhu. Hlavní cíl projektu bude dosažen díky pořízení nových vysoce moderních technologických zařízeních, které mají špičkové technické i užitné parametry. Daná technologická zařízení významně zvýší výrobní technologickou vyspělost naší společnosti a komplexně propojí datovou strukturu společnosti Lasspektrum s.r.o.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Další snížení energetické náročnosti II

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025293

Realizace úsporného technologického opatření ve společnosti Lasspektrum s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti provozu, potažmo pak výrobního procesu společnosti Lasspektrum s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných omílacích strojů za novou energeticky méně náročnou omílací linku, a to v rámci kovovýroby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu

OP PIK Úspory energie V. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022284

Další snížení energetické náročnosti výrobního procesu ve společnosti Lasspektrum s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu Lasspektrum s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě 2 ks energeticky náročných technologií povrchových úprav procesem odjehlování a broušení kovových obrobků v rámci kovovýroby.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Soubor energetických opatření ve společnosti Lasspektrum s.r.o.

OP PIK Úspory energie VI. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0023981

Soubor energetických opatření ve společnosti Lasspektrum s.r.o.

Hlavním cílem předkládaného projektu je snížení celkové energetické náročnosti provozu, potažmo pak výrobního procesu společnosti Lasspektrum s.r.o., a to díky realizaci energetických opatření týkajících se snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů, kdy dojde k náhradě energeticky náročné technologie svařovacího stroje za nový energeticky méně náročný svařovací stroj s robotem a k náhradě 3 ks energeticky náročných obráběcích strojů (univerzální frézka, hrotový soustruh a sloupová vrtačka) za 1 ks nového energeticky méně náročného CNC soustružnického a frézovacího centra, a to v rámci kovovýroby a díky realizaci opatření na instalaci OZE pro vlastní spotřebu podniku, kdy dojde k instalaci FVE bez akumulace pro vlastní spotřebu podniku

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výstavba nového výrobního areálu

OP PIK Nemovitosti III. Výzva

Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014784

Rekonstrukce a přístavba nového provozního areálu firmy Lasspektrum s.r.o.

Hlavním cílem projektu je vybudování nových vlastních provozních prostor společnosti Lasspektrum s.r.o., kdy v rámci projektu dojde k rekonstrukci stávajících objektů s převažujícím typem objektů brownfield, jež jsou v současné době v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu a nemohou být plnohodnotně a efektivně využívány, a k jejich přístavbě, čímž vznikne nový provozní objekt sestávající se z nových výrobních a administrativních kapacit.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.