Zpracování osobních údajů

1. Společnost Lasspektrum s.r.o., se sídlem na adrese Staré náměstí 9/8, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 29312311, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 73481  jako správce osobních údajů podle čl. 26 Nařízení, zpracovává v případě Vaší poptávky služeb ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení,
  • firmu,
  • emailovou adresu,
  • text zprávy.

2. Jméno, příjmení, firmu, emailovou adresu a je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budou Lasspektrum s.r.o. zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a Lasspektrum s.r.o., nejdéle 1 rok od Vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

3. Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů. Jsme vám k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností. Na společnost Lasspektrum s.r.o. je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím emailu na adrese info@lasspektrum.cz, nebo poštou na adrese Lasspektrum s.r.o. se sídlem Staré náměstí 9/8, Přízřenice, 619 00 Brno. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na správce osobních údajů obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případě, že k poskytnutí vašich osobních údajů byl požadován Váš výslovný souhlas, máte právo Váš souhlas kdykoli písemně a bez postihu odvolat.